Eldistribution

TechiNode-systemet ger er fjärrkontroll, automation, mätning och mycket mer. Vi har ett brett produktutbud som ger er möjlighet att styra era frånskiljare och kopplingsstationer. Våra TechiNode-enheter har både radiokommunikation och RTU inbyggt från början, vilket ger stora fördelar. Hör av er så ska vi berätta mer om våra produkter och tjänster.

Vatten och avlopp

Vatten och avloppsvatten. Låt oss hjälpa er att på ett kostnadseffektivt sätt få kommunikation till alla punkter i era vatten och avloppssystem. Ni kan på ett enkelt sätt skaffa er kontroll över utrustning spridd över ett stort geografiskt område med alla de fördelar trådlös kommunikation har. Kontakta oss för mer information.

Olja och gas

Techinova har produkter avsedda för trådlös kommunikation över långa avstånd både på UHF och VHF banden. Eftersom enheterna har både radio och RTU inbyggt från början kan kunden få en helhetslösning från en leverantör. Kostnadseffektiviteten blir bättre med en skräddarsydd produkt som är anpassad för uppgiften. Kontakta oss, så ska vi berätta vilka fördelar Techinodesystemet har.

Senaste Nyheterna

Techinova utvecklar lösning för framtida elnät.

 

Techinovas idé om en blockuppbyggd lösning för smartare elnät kan nu förverkligas. Som ett av närmare hundra projektförslag får de ta del av Vinnovas 90 miljoner kronor – öronmärkta för innovativa forsknings- och utvecklingsprojekt i tidiga skeden. 

Läs mer...

Techinova som gott exempel

Techinova beviljades medel från programmet Miljödriven Tillväxt. Projektet syftade till att stärka konkurrenskraften hos svenska företag med miljövänliga produkter. Techinovas projekt var specifikt riktad mot Polen med avsikt att göra en första pilotinstallation. Under projektperioden har en polsk återförsäljare identifierats och de första affärerna med en polsk el-distributör är gjord, vilket kan öppna upp stora möjligheter för en framtida expansion. Tillväxtverket valde Techinova som ett gott exempel.

Läs mer

 

Förnyelse av Sellihca certifikat

Techinovas certifiering hos Sellihca är förnyad för året, vilket innebär att Techinova är godkänd och registrerad i Sellihca Nordic Utility Pre-Qualification System.

Ladda ner det senaste certifikatet här: